หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ         ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 34 คน] เมื่อ 14 พ.ย. 2563
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ         ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 33 คน] เมื่อ 14 ต.ค. 2563
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ         ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 34 คน] เมื่อ 14 ต.ค. 2563
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ         ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 32 คน] เมื่อ 14 ต.ค. 2563
การพัฒนาบุคลากร         ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 34 คน] เมื่อ 13 ต.ค. 2563
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ         ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 35 คน] เมื่อ 07 ต.ค. 2563
การพัฒนาบุคลากร         ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 35 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2563
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร         ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 36 คน] เมื่อ 04 มิ.ย. 2563
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ         ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 41 คน] เมื่อ 04 มิ.ย. 2563
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ         ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 51 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2562
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร         ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 47 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2562
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร         ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 36 คน] เมื่อ 14 ก.ค. 2562
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร         ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 35 คน] เมื่อ 14 ก.ค. 2562
การพัฒนาบุคลากร         ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 35 คน] เมื่อ 08 ก.ค. 2562
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร         ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 35 คน] เมื่อ 07 มิ.ย. 2562
การพัฒนาบุคลากร         ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 40 คน] เมื่อ 07 มิ.ย. 2562
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร         ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 46 คน] เมื่อ 13 พ.ค. 2562
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร         ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 35 คน] เมื่อ 02 ม.ค. 2562
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร         ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 47 คน] เมื่อ 30 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2