การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในยุคไทยแลนด์ 4.0ต้องปรับวัฒนธรรมองค์กรใหม่
   
 
   การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในยุคไทยแลนด์ 4.0ต้องปรับวัฒนธรรมองค์กรใหม่
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 มิถุนายน 2563
 
 
 
Untitled Document
QRCODE : อบต.ท่าไร่
15 มีนาคม 2549