คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่
     
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ คู่มืองานการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
   
 
   คู่มืองานการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2563
 
 
 
Untitled Document
QRCODE : อบต.ท่าไร่
15 มีนาคม 2549