อำนาจหน้าที่
     
อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 มิถุนายน 2558
 
 
 
Untitled Document
QRCODE : อบต.ท่าไร่
15 มีนาคม 2549