มาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
     
มาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 มิถุนายน 2562
 
 
 
Untitled Document
QRCODE : อบต.ท่าไร่
15 มีนาคม 2549