Untitled Document
QRCODE : อบต.ท่าไร่
15 มีนาคม 2549
มาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
     
  รายละเอียด....
 
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 มิถุนายน 2562