มาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
     
มาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
   
 
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 มิถุนายน 2562
 
 
 
Untitled Document
QRCODE : อบต.ท่าไร่
15 มีนาคม 2549