ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาภาคประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
531
19 ก.พ. 2556
72 แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
506
19 ก.พ. 2556
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เรื่องประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
493
30 ม.ค. 2556
74 การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
498
15 ม.ค. 2556
75 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
518
30 ธ.ค. 2553
76 ช่องทางในการขอรับข้อมูลข่าวสาร
632
29 ธ.ค. 2552
77 เอกสารให้คำแนะนำการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 40 หน้าที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
521
25 ธ.ค. 2552
78 เอกสารให้คำแนะนำการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 40 หน้าที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
512
25 ธ.ค. 2552
79 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
506
24 ก.พ. 2552
80 แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
540
31 ธ.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9