ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
24 ก.พ. 2552
72 แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
142
31 ธ.ค. 2551
73 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
130
30 ธ.ค. 2551
74 การให้บริการ INTERNET
200
10 ก.ย. 2551
75 ประชาชนผู้สนใจจะทราบข้อมูล หรือขอข้อมูลได ้ดังต่อไปนี้ ดาวน์โหลดเอกสาร
179
21 มี.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่
ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0 - 7546 - 6263 (สำนักปลัด) / 0 - 7546 - 6264 (ส่วนการคลัง) /โทรสาร 0 - 7546 - 6263
Copyright © 2001-2010 WWW.THARAI.GO.TH All Rights Reserved.