ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
110
24 ต.ค. 2556
62 การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
16 ต.ค. 2556
63 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาภาคประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
129
19 ก.พ. 2556
64 แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
19 ก.พ. 2556
65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เรื่องประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
30 ม.ค. 2556
66 การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
15 ม.ค. 2556
67 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
30 ธ.ค. 2553
68 ช่องทางในการขอรับข้อมูลข่าวสาร
232
29 ธ.ค. 2552
69 เอกสารให้คำแนะนำการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 40 หน้าที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
25 ธ.ค. 2552
70 เอกสารให้คำแนะนำการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 40 หน้าที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
25 ธ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่
ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0 - 7546 - 6263 (สำนักปลัด) / 0 - 7546 - 6264 (ส่วนการคลัง) /โทรสาร 0 - 7546 - 6263
Copyright © 2001-2010 WWW.THARAI.GO.TH All Rights Reserved.