ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 รู้เท่าทันเอดส์
55
21 มิ.ย. 2557
52 มารู้จักอาเซียนกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
79
04 มิ.ย. 2557
53 ข่าวสารทางราชการ
86
23 พ.ค. 2557
54 รู้เรื่องไข้หวัดใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
21 พ.ค. 2557
55 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
07 พ.ค. 2557
56 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
128
13 ม.ค. 2557
57 แจ้งผลการอนุมัติผ่าน SMS ดาวน์โหลดเอกสาร
101
07 ม.ค. 2557
58 กำหนดค่าภาคหลวงของป่าที่มิใช่ของป่าหวงห้าม (น้ำยางพารา) ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในท้องที่จังหวัดนครสรีธรรมราช
166
12 พ.ย. 2556
59 ประกาศใช้ข้อบัญญัติการบริหารกิจการประปา การบำรุงรักษาและการใช้ระบบประปาหมู่บ้าน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
24 ต.ค. 2556
60 ประกาศใช้ข้อบัญญัติการบริหารกิจการประปา การบำรุงรักษาและการใช้ระบบประปาหมู่บ้าน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (ต่อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
106
24 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่
ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0 - 7546 - 6263 (สำนักปลัด) / 0 - 7546 - 6264 (ส่วนการคลัง) /โทรสาร 0 - 7546 - 6263
Copyright © 2001-2010 WWW.THARAI.GO.TH All Rights Reserved.