ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน ปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
423
04 ก.ย. 2558
42 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
429
21 ก.ค. 2558
43 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ กระบวนงานตามภารกิจการถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
435
21 ก.ค. 2558
44 จดหมายข่าว เฝ้าระวังโรคใบไหม้ในข้าว ดาวน์โหลดเอกสาร
432
10 ก.ค. 2558
45 ห่างไกล โรคมือ เท้า ปาก ดาวน์โหลดเอกสาร
435
22 มิ.ย. 2558
46 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
437
19 มิ.ย. 2558
47 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
435
13 มิ.ย. 2558
48 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
457
20 พ.ค. 2558
49 ประกาศกำหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขนหรือกำจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
453
18 มี.ค. 2558
50 การปรับปรุงลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
431
15 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9