ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศกำหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขนหรือกำจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
55
18 มี.ค. 2558
42 การปรับปรุงลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
15 ม.ค. 2558
43 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
30 ธ.ค. 2557
44 ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
23 ธ.ค. 2557
45 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
01 ธ.ค. 2557
46 เชิญชวนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
26 พ.ย. 2557
47 การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช ดาวน์โหลดเอกสาร
54
01 ต.ค. 2557
48 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
26 ก.ย. 2557
49 ข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
68
01 ก.ย. 2557
50 ประกาศข่าวสารทางราชการ
105
15 ส.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่
ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0 - 7546 - 6263 (สำนักปลัด) / 0 - 7546 - 6264 (ส่วนการคลัง) /โทรสาร 0 - 7546 - 6263
Copyright © 2001-2010 WWW.THARAI.GO.TH All Rights Reserved.