ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 จดหมายข่าว 5 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
492
02 ธ.ค. 2558
42 การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
511
17 พ.ย. 2558
43 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
491
30 ต.ค. 2558
44 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน ปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
486
04 ก.ย. 2558
45 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
496
21 ก.ค. 2558
46 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ กระบวนงานตามภารกิจการถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
505
21 ก.ค. 2558
47 จดหมายข่าว เฝ้าระวังโรคใบไหม้ในข้าว ดาวน์โหลดเอกสาร
498
10 ก.ค. 2558
48 ห่างไกล โรคมือ เท้า ปาก ดาวน์โหลดเอกสาร
502
22 มิ.ย. 2558
49 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
509
19 มิ.ย. 2558
50 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
502
13 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9