ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
17 พ.ย. 2558
32 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
30 ต.ค. 2558
33 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน ปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
04 ก.ย. 2558
34 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
21 ก.ค. 2558
35 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ กระบวนงานตามภารกิจการถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
21 ก.ค. 2558
36 จดหมายข่าว เฝ้าระวังโรคใบไหม้ในข้าว ดาวน์โหลดเอกสาร
31
10 ก.ค. 2558
37 ห่างไกล โรคมือ เท้า ปาก ดาวน์โหลดเอกสาร
38
22 มิ.ย. 2558
38 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
19 มิ.ย. 2558
39 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
13 มิ.ย. 2558
40 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
59
20 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่
ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0 - 7546 - 6263 (สำนักปลัด) / 0 - 7546 - 6264 (ส่วนการคลัง) /โทรสาร 0 - 7546 - 6263
Copyright © 2001-2010 WWW.THARAI.GO.TH All Rights Reserved.