ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
407
05 เม.ย. 2561
22 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
406
15 มี.ค. 2561
23 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
408
12 ก.พ. 2561
24 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
408
03 ม.ค. 2561
25 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
08 ธ.ค. 2560
26 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
428
04 ธ.ค. 2560
27 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
08 พ.ย. 2560
28 การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
425
08 พ.ย. 2560
29 แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
449
10 ต.ค. 2560
30 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
434
29 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9