ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
10 ต.ค. 2560
22 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
29 ก.ย. 2560
23 การปฏิบัติภายใต้การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
24
08 ก.ย. 2560
24 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
19
08 พ.ย. 2559
25 เชิญประชุมประชาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
35
09 ก.พ. 2559
26 การโอนเงินงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
05 ก.พ. 2559
27 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
29
26 ม.ค. 2559
28 การปิดป้ายแสดงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
32
26 ม.ค. 2559
29 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับความพึงพอใจของผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
38
28 ธ.ค. 2558
30 จดหมายข่าว 5 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
02 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่
ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0 - 7546 - 6263 (สำนักปลัด) / 0 - 7546 - 6264 (ส่วนการคลัง) /โทรสาร 0 - 7546 - 6263
Copyright © 2001-2010 WWW.THARAI.GO.TH All Rights Reserved.