ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
480
22 มิ.ย. 2561
22 มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
479
22 มิ.ย. 2561
23 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
476
08 พ.ค. 2561
24 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
476
05 เม.ย. 2561
25 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
468
15 มี.ค. 2561
26 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
480
12 ก.พ. 2561
27 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
477
03 ม.ค. 2561
28 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
480
08 ธ.ค. 2560
29 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
497
04 ธ.ค. 2560
30 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
482
08 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9