ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
16
22 มิ.ย. 2561
12 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
08 พ.ค. 2561
13 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
05 เม.ย. 2561
14 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
15 มี.ค. 2561
15 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
12 ก.พ. 2561
16 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
03 ม.ค. 2561
17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
08 ธ.ค. 2560
18 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
04 ธ.ค. 2560
19 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
08 พ.ย. 2560
20 การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
08 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่
ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0 - 7546 - 6263 (สำนักปลัด) / 0 - 7546 - 6264 (ส่วนการคลัง) /โทรสาร 0 - 7546 - 6263
Copyright © 2001-2010 WWW.THARAI.GO.TH All Rights Reserved.