ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.)2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
23 ก.ค. 2562
12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
489
13 มิ.ย. 2562
13 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
491
04 มี.ค. 2562
14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
481
28 ธ.ค. 2561
15 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
479
01 ต.ค. 2561
16 ข้อบัญญัติองค์การบริการส่วนตำบลท่าไร่ เรื่องงบประมาณรานจ่ายประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
492
28 ก.ย. 2561
17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
481
03 ก.ย. 2561
18 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
476
02 ส.ค. 2561
19 มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
489
22 มิ.ย. 2561
20 มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
485
22 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9