ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
420
28 ธ.ค. 2561
12 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
418
01 ต.ค. 2561
13 ข้อบัญญัติองค์การบริการส่วนตำบลท่าไร่ เรื่องงบประมาณรานจ่ายประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
427
28 ก.ย. 2561
14 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
418
03 ก.ย. 2561
15 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
415
02 ส.ค. 2561
16 มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
424
22 มิ.ย. 2561
17 มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
423
22 มิ.ย. 2561
18 มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
417
22 มิ.ย. 2561
19 มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
414
22 มิ.ย. 2561
20 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
407
08 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9