ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อพนักงานจ้างทั่วไปดำรง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
09 พ.ย. 2563
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
23
13 มิ.ย. 2562
3 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
04 มี.ค. 2562
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
28 ธ.ค. 2561
5 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
01 ต.ค. 2561
6 ข้อบัญญัติองค์การบริการส่วนตำบลท่าไร่ เรื่องงบประมาณรานจ่ายประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
28 ก.ย. 2561
7 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
03 ก.ย. 2561
8 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
02 ส.ค. 2561
9 มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
28
22 มิ.ย. 2561
10 มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
29
22 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่
ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0 - 7546 - 6263 (สำนักปลัด) / 0 - 7546 - 6264 (ส่วนการคลัง) /โทรสาร 0 - 7546 - 6263
Copyright © 2001-2010 WWW.THARAI.GO.TH All Rights Reserved.