ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
27 ส.ค. 2564
2 "กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ" ดาวน์โหลดเอกสาร
36
22 ก.ค. 2564
3 รายงานการบันทึกงานระบบรายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
49
01 พ.ค. 2564
4 รายงานผลพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
361
04 ธ.ค. 2563
5 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อพนักงานจ้างทั่วไปดำรง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
416
09 พ.ย. 2563
6 รายงานผลการติดตามประเมินผล และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
09 ต.ค. 2563
7 รายงานการบันทึกงานระบบรายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
49
01 ต.ค. 2563
8 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.)2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
23 ก.ค. 2562
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
430
13 มิ.ย. 2562
10 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
424
04 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9