ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการติดตามประเมินผล และทบทวนแผนการบริหารการจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
30 ก.ย. 2564
2 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
27 ส.ค. 2564
3 "กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ" ดาวน์โหลดเอกสาร
114
22 ก.ค. 2564
4 รายงานการบันทึกงานระบบรายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
123
01 พ.ค. 2564
5 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1-2/2564เมื่อ 26 ม.ค. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
26 ม.ค. 2564
6 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
26 ม.ค. 2564
7 รายงานผลพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
434
04 ธ.ค. 2563
8 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อพนักงานจ้างทั่วไปดำรง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
491
09 พ.ย. 2563
9 รายงานผลการติดตามประเมินผล และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
09 ต.ค. 2563
10 รายงานการบันทึกงานระบบรายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
123
01 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9