ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เรื่อง : ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 116 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่
ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0 - 7546 - 6263 (สำนักปลัด) / 0 - 7546 - 6264 (ส่วนการคลัง) /โทรสาร 0 - 7546 - 6263
Copyright © 2001-2010 WWW.THARAI.GO.TH All Rights Reserved.