ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เรื่อง : ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ท่าไร่
  รายละเอียด : ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ท่าไร่
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 124 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่
ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0 - 7546 - 6263 (สำนักปลัด) / 0 - 7546 - 6264 (ส่วนการคลัง) /โทรสาร 0 - 7546 - 6263
Copyright © 2001-2010 WWW.THARAI.GO.TH All Rights Reserved.