ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เรื่อง : ช่องทางในการขอรับข้อมูลข่าวสาร
  รายละเอียด : ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ขอแจ้งช่องทางในการขอรับข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์บริการข้อมลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ได้ดังนี้ 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง ที่ศูนย์บริการ (คุณปิยะมาศ , คุณพรรณิพา และคุณพัชรี) 2. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 075-344904-5 3. ทางอินเตอร์เน็ต www.tharai.go.th จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 241 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่
ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0 - 7546 - 6263 (สำนักปลัด) / 0 - 7546 - 6264 (ส่วนการคลัง) /โทรสาร 0 - 7546 - 6263
Copyright © 2001-2010 WWW.THARAI.GO.TH All Rights Reserved.