ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เรื่อง : รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564
  รายละเอียด :

 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  ประจำปีงบประมาณ 2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 109 คน