ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เรื่อง : "กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ"
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ขอเชิญประชาชนทั่วไป รับฟังความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม "กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ" จำนวน 100 ตอน ผ่านหอกระจายเสียง เพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง สามารถไปสู่การสร้างสังคมไทยเคารพกฎหมายมีความปลอดภัยและสงบสุขต่อไป หรือสามารถแสกนคิวอาร์โคดตามรูปที่แนบคะ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 113 คน