ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เรื่อง : รายงานผลพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 433 คน