ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เรื่อง : มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน
  รายละเอียด : มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 22 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่
ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0 - 7546 - 6263 (สำนักปลัด) / 0 - 7546 - 6264 (ส่วนการคลัง) /โทรสาร 0 - 7546 - 6263
Copyright © 2001-2010 WWW.THARAI.GO.TH All Rights Reserved.